LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH một thành viên 532 Cổ phần 38.518.800.000 1.298.265 07/11/2017
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội Cổ phần 116.000.000.000 1.160.000 06/11/2017
3 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Cổ phần 2.500.000.000.000 12.500.000 03/11/2017
4 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên Cổ phần 21.752.000.000 1.109.250 23/10/2017
    Tổng số 4 bản ghi