KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH MTV In Tài chính Cổ phần 9.800.000 9.800.000 117.503.800.000 13/10/2017
2 Công ty Cổ phần In Tài chính Cổ phần 9.800.000 9.800.000 117.503.800.000 13/10/2017
3 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức Cổ phần 588.000 588.000 6.762.000.000 03/10/2017
4 Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện Cổ phần 8.796.987 8.796.987 365.074.960.500 28/09/2017
5 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 Cổ phần 3.600.000 3.600.000 42.840.000.000 13/09/2017
6 Công ty Cổ phần Thuận An Cổ phần 2.450.000 2.450.000 5.390.000.000 08/09/2017
7 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn Cổ phần 10.264.443 40.000 499.480.000 29/08/2017
8 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Cổ phần 5.666.134 5.666.134 127.528.015.000 22/08/2017
9 Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc Cổ phần 500.000 350.000 5.390.000.000 01/08/2017
10 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc Cổ phần 500.000 450.000 6.885.000.000 25/07/2017
  Tổng số 104 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>