• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH một thành viên 532 Cổ phần 38.518.800.000 1.298.265 07/11/2017
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội Cổ phần 116.000.000.000 1.160.000 06/11/2017
3 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Cổ phần 2.500.000.000.000 12.500.000 03/11/2017