Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 17.600 20.200 15.000 17.600 17.400 17.500 17.600 17.400 -100 -0,57
2 ABI 28.600 32.800 24.400 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 100 0,35
3 AC4 16.200 18.600 13.800 - 16.200 16.200 - - 0 0
4 ACE 26.800 30.800 22.800 - 26.700 26.800 - - 0 0
5 ACS 11.800 13.500 10.100 11.800 12.000 11.900 12.000 11.800 100 0,85
6 ACV 69.400 79.800 59.000 70.000 68.800 68.900 70.000 68.000 -500 -0,72
7 ADP 32.000 36.800 27.200 - 32.000 32.000 - - 0 0
8 AFC 12.500 14.300 10.700 - 12.500 12.500 - - 0 0
9 AFX 3.800 4.300 3.300 - 3.800 3.800 - - 0 0
10 AGP 23.500 27.000 20.000 - 23.500 23.500 - - 0 0
  Tổng số 644 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>