Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 32.700 35.900 29.500 32.700 32.800 32.800 32.600 100 0,31
2 ACM 1.800 1.900 1.700 1.800 1.800 1.900 1.700 0 0
3 ADC 18.100 19.900 16.300 - 18.100 - - 0 0
4 ALT 13.500 14.800 12.200 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0
5 ALV 10.600 11.600 9.600 10.600 11.500 11.500 10.100 900 8,49
6 AMC 26.000 28.600 23.400 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0
7 AME 4.400 4.800 4.000 - 4.400 - - 0 0
8 AMV 14.500 15.900 13.100 14.500 14.400 14.500 14.400 -100 -0,69
9 API 31.400 34.500 28.300 31.000 30.600 31.000 29.100 -800 -2,55
10 APP 10.000 11.000 9.000 - 10.000 - - 0 0
  Tổng số 378 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>