Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 MEL CTCP Thép Mê Lin 27/09/2017 15.000.000 15.000.000
2 DS3 CTCP Quản lý Đường sông số 3 21/08/2017 10.669.730 10.669.730
3 NSH CTCP Nhôm Sông Hồng 31/07/2017 20.693.437 20.693.437
4 CET CTCP Tech - Vina 28/07/2017 5.500.000 5.500.000
5 GKM CTCP Gạch Khang Minh 17/07/2017 4.500.000 4.500.000
6 VSM CTCP Container Miền Trung 17/07/2017 3.050.000 3.050.000
7 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh 02/06/2017 4.570.210 4.570.210
8 VTJ CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba 26/04/2017 11.400.000 11.400.000
9 C69 CTCP Xây dựng 1369 21/04/2017 5.000.000 4.133.000
10 BAX CTCP Thống Nhất 24/03/2017 8.200.000 8.200.000
    Tổng số 18 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>