TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
  • THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  • ẤN PHẨM
  • VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ
  • VIDEO GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
  • THƯ VIỆN ẢNH

17:35 19/01/2017

Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động 2017 Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động 2017

Ngày 19/1/2017, Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2017 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở. Đây là dịp để tập thể các cán bộ, nhân viên Sở GDCK Hà Nội cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động của Sở đã đạt được trong năm 2016, thảo luận về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

08:41 19/01/2017

Hội nghị Thành viên thị trường TPCP đầu năm 2017 ngày 18/1/2017 Hội nghị Thành viên thị trường TPCP đầu năm 2017 ngày 18/1/2017

Ngày 18/1/2017, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2017. Đây là hội nghị thường niên nhằm đánh giá hoạt động của thị trường TPCP trong năm 2016 và đưa ra định hướng phát triển thị trường trong năm mới 2017.

09:30 16/03/2016

THÔNG TIN GỬI BÁO CHÍ VỀ NỘI DUNG BUỔI HỌP “Công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh” THÔNG TIN GỬI BÁO CHÍ VỀ NỘI DUNG BUỔI HỌP “Công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh”

Sáng nay (16/3/2016), tại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã phối hợp tổ chức công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh.

09:30 21/01/2016

Hội nghị thành viên thị trường Trái phiếu Chính phủ đầu năm 2016 Hội nghị thành viên thị trường Trái phiếu Chính phủ đầu năm 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ “HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG TPCP ĐẦU NĂM 2016” 21/1/2016

    Tổng số 4 bản ghi