LỊCH ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Tính chất phiên
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Tổng Công ty Viglacera - CTCP Cổ phần 3.070.000.000.000 120.000.000 29/05/2017
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding Cổ phần 313.010.600.000 7.500.000 26/05/2017
3 Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Cổ phần 220.000.000.000 6.350.580 19/05/2017
4 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện Cổ phần 12.000.000.000 360.000 15/05/2017
5 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh Cổ phần 59.180.000.000 3.468.000 12/05/2017
6 Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam Cổ phần 177.165.000.000 14.000.000 12/05/2017
7 Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Cổ phần 50.000.000.000 2.450.000 10/05/2017
8 Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội Cổ phần 9.800.000.000 19.600 08/05/2017
9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung Cổ phần 45.244.310.000 1.216.106 04/05/2017
10 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam Cổ phần 438.000.000.000 38.529.750 25/04/2017
  Tổng số 53 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>