LỊCH ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Doanh nghiệp bán đấu giá
 • Loại chứng khoán
 • Tính chất phiên
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng Cổ phần 74.625.720.000 3.288.750 02/12/2016
2 Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản Cổ phần 12.000.000.000 360.000 01/12/2016
3 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu Cổ phần 11.750.000.000.000 2.402.325 26/10/2016
4 Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí Cổ phần 594.897.870.000 4.479.257 21/10/2016
5 Công ty Cổ phần Đầu tư Gang thép Lào Cai Cổ phần 135.900.000.000 13.455.000 12/09/2016
6 Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình Phần vốn góp 50.000.000.000 24.500.000.000 07/09/2016
7 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình Cổ phần 40.040.930.000 1.745.093 05/09/2016
8 Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 Cổ phần 28.600.000.000 2.145.000 29/08/2016
9 Công ty Cổ phần Xi măng X18 Cổ phần 41.557.770.000 2.236.245 22/08/2016
10 Công ty Cổ phần EVN Quốc tế Cổ phần 366.771.459.148 2.880.000 01/08/2016
  Tổng số 39 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>