LỊCH ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Doanh nghiệp bán đấu giá
 • Loại chứng khoán
 • Tính chất phiên
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam Cổ phần 100.000.000.000 1.997.274 03/04/2017
2 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam Cổ phần 30.000.000.000 1.951.800 31/03/2017
3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội Cổ phần 16.000.000.000 484.000 31/03/2017
4 Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang Cổ phần 55.000.000.000 3.025.000 30/03/2017
5 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp Cổ phần 10.000.000.000 320.000 15/03/2017
6 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Cổ phần 11.750.000.000.000 71.577.141 10/03/2017
7 Công ty TNHH Một thành viên Vatuco.378 Cổ phần 25.000.000.000 1.171.800 14/02/2017
8 Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung Cổ phần 45.244.310.000 1.216.106 23/01/2017
9 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu Cổ phần 11.750.000.000.000 2.402.325 26/12/2016
10 Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng Cổ phần 74.625.720.000 3.288.750 02/12/2016
  Tổng số 46 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>