KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Doanh nghiệp bán đấu giá
 • Loại chứng khoán
 • Tính chất phiên
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp Cổ phần 140.831.900 140.900 1.412.023.000 21/11/2016
2 Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 Cổ phần 8.229.800 331.000 3.310.000.000 28/10/2016
3 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang Cổ phần 1.838.800 1.838.800 19.003.000.000 18/10/2016
4 Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế Cổ phần 2.900.000 2.900.000 36.860.900.000 16/09/2016
5 Công ty mẹ - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam Cổ phần 167.074.900 149.493.500 2.136.367.345.000 29/08/2016
6 Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản Cổ phần 360.000 360.000 6.480.000.000 29/08/2016
7 Tổng công ty Viglacera - CTCP Cổ phần 30.000.000 30.000.000 417.702.000.000 28/07/2016
8 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt Cổ phần 1.597.390 1.597.390 81.466.890.000 19/07/2016
9 CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí Cổ phần 7.977.919 2.325.000 28.365.000.000 12/07/2016
10 Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Cổ phần 5.340.100 80.000 816.000.000 11/07/2016
  Tổng số 122 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>