KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Tính chất phiên
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Xây dựng 565 Cổ phần 1.563.569 1.563.569 9.947.443.840 28/04/2017
2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam Cổ phần 1.188.000 1.188.000 20.314.800.000 25/04/2017
3 Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines Phần vốn góp 262.514.122.666 262.514.122.666 81.787.000.000 24/04/2017
4 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam Cổ phần 1.997.274 1.997.274 30.358.564.800 03/04/2017
5 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam Cổ phần 1 1 50.941.980.000 31/03/2017
6 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội Cổ phần 484.000 484.000 16.262.640.000 31/03/2017
7 Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang Cổ phần 3.025.000 3.025.000 23.390.000.000 30/03/2017
8 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG Cổ phần 2.400.000 2.400.000 24.192.000.000 16/03/2017
9 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình Cổ phần 1.368.000 1.368.000 13.876.992.000 27/02/2017
10 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh Cổ phần 1.533.565 1.533.565 15.335.650.000 22/02/2017
  Tổng số 122 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>