KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Doanh nghiệp bán đấu giá
 • Loại chứng khoán
 • Tính chất phiên
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG Cổ phần 2.400.000 2.400.000 24.192.000.000 16/03/2017
2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình Cổ phần 1.368.000 1.368.000 13.876.992.000 27/02/2017
3 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh Cổ phần 1.533.565 1.533.565 15.335.650.000 22/02/2017
4 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên Cổ phần 1.151.532 1.000.000 10.000.000.000 22/02/2017
5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc Cổ phần 2.500.000 2.500.000 60.000.000.000 17/02/2017
6 Công ty TNHH một thành viên Haprosimex Cổ phần 3.834.700 30.000 300.000.000 24/01/2017
7 Công ty TNHH Một thành viên 185 Cổ phần 1.422.690 291.000 2.910.000.000 19/01/2017
8 CTCP Gạch men Cosevco Cổ phần 3.690.507 3.690.507 37.561.980.246 06/01/2017
9 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam Cổ phần 3.304.800 900.000 9.000.000.000 28/12/2016
10 Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản Cổ phần 360.000 360.000 4.213.000.000 22/12/2016
  Tổng số 122 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>