Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/02/2017 15:12 Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu
2 17/02/2017 15:11 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh
3 17/02/2017 10:43 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu
4 16/02/2017 17:41 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu
5 14/02/2017 17:04 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
6 14/02/2017 16:16 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu
7 14/02/2017 10:38 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
8 10/02/2017 16:51 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
9 09/02/2017 18:01 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
10 09/02/2017 17:21 Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Vatuco.378
  Tổng số 993 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>