• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam Cổ phần 100.000.000.000 1.997.274 03/04/2017
2 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam Cổ phần 30.000.000.000 1.951.800 31/03/2017
3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội Cổ phần 16.000.000.000 484.000 31/03/2017