• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Tổng Công ty Viglacera - CTCP Cổ phần 3.070.000.000.000 120.000.000 29/05/2017
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding Cổ phần 313.010.600.000 7.500.000 26/05/2017
3 Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Cổ phần 220.000.000.000 6.350.580 19/05/2017