• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng Cổ phần 74.625.720.000 3.288.750 02/12/2016
2 Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản Cổ phần 12.000.000.000 360.000 01/12/2016
3 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu Cổ phần 11.750.000.000.000 2.402.325 26/10/2016