Danh sách chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Tổng số CK ĐKGD:
 • 525
 • Tổng KL ĐKGD:
 • 18.027.336.643
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên Khối lượng ĐKGD KLLH (Cổ phiếu)
1 ABC CTCP Truyền thông VMG 18/08/2016 20.393.000 20.393.000
2 ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp 16/07/2009 38.000.000 36.841.800
3 AC4 CTCP ACC-244 08/02/2017 2.940.862 2.940.862
4 ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 10/11/2009 3.050.781 3.050.781
5 ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 21/11/2016 2.177.173.236 2.177.173.236
6 ADP CTCP Sơn Á Đông 02/02/2010 15.359.914 15.359.914
7 AFX CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang 02/12/2016 35.000.000 35.000.000
8 AGP CTCP Dược phẩm Agimexpharm 06/10/2015 7.404.996 7.404.996
9 AGX CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 14/09/2015 10.800.000 10.800.000
10 AMP CTCP Armephaco 12/01/2017 13.000.000 13.000.000
  Tổng số 525 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>