Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 34.000 39.100 28.900 - 34.000 - - 0 0
2 ABI 24.600 28.200 21.000 - 24.600 - - 0 0
3 AC4 12.900 18.000 7.800 - 12.900 - - 0 0
4 ACE 27.500 31.600 23.400 27.700 28.200 28.300 27.600 700 2,55
5 ACV 51.100 58.700 43.500 51.100 51.100 51.400 51.000 0 0
6 ADP 37.500 43.100 31.900 38.000 38.000 38.000 38.000 500 1,33
7 AFX 3.800 4.300 3.300 - 3.800 - - 0 0
8 AGP 30.000 34.500 25.500 - 30.000 - - 0 0
9 AGX 14.400 16.500 12.300 - 14.400 - - 0 0
10 AMP 11.000 12.600 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 -1.600 -14,55
  Tổng số 504 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>