Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 30.000 34.500 25.500 25.500 26.000 26.100 25.500 -4.000 -13,33
2 ABI 28.300 32.500 24.100 26.800 28.100 32.400 25.000 -200 -0,71
3 AC4 12.900 18.000 7.800 - 12.900 - - 0 0
4 ACE 27.900 32.000 23.800 27.500 27.400 27.500 27.000 -500 -1,79
5 ACV 50.000 57.500 42.500 49.500 49.600 49.900 49.500 -400 -0,8
6 ADP 36.500 41.900 31.100 36.500 36.100 36.500 36.000 -400 -1,1
7 AFX 3.300 3.700 2.900 - 3.300 - - 0 0
8 AGP 29.900 34.300 25.500 - 29.900 - - 0 0
9 AGX 32.700 37.600 27.800 - 32.700 - - 0 0
10 AMP 13.000 14.900 11.100 - 13.000 - - 0 0
  Tổng số 524 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>