Dữ liệu thị trường
 • Ngày GD
 • Index
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 37.000 42.500 31.500 37.000 37.000 37.000 37.000 0 0
2 ABI 25.200 28.900 21.500 24.900 23.800 24.900 23.500 -1.400 -5,56
3 AC4 12.900 18.000 7.800 - 12.900 - - 0 0
4 ACE 29.100 33.400 24.800 29.100 29.100 29.400 29.100 0 0
5 ACV 51.300 58.900 43.700 52.000 52.900 54.200 52.000 1.600 3,12
6 ADP 37.000 42.500 31.500 37.500 37.900 38.000 37.500 900 2,43
7 AFX 4.100 4.700 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -600 -14,63
8 AGP 31.800 36.500 27.100 35.000 35.000 35.000 35.000 3.200 10,06
9 AGX 24.000 33.600 14.400 - 24.000 - - 0 0
10 AMP 18.100 20.800 15.400 - 18.100 - - 0 0
  Tổng số 476 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>