Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 24.900 27.300 22.500 24.900 25.500 25.900 24.800 600 2,41
2 ACM 1.800 1.900 1.700 1.800 1.800 1.800 1.700 0 0
3 ADC 16.100 17.700 14.500 16.100 16.100 16.100 16.100 0 0
4 ALT 13.000 14.300 11.700 - 13.000 - - 0 0
5 ALV 3.400 3.700 3.100 - 3.400 - - 0 0
6 AMC 30.000 33.000 27.000 - 30.000 - - 0 0
7 AME 3.800 4.100 3.500 - 3.800 - - 0 0
8 AMV 14.900 16.300 13.500 14.900 15.000 16.300 14.900 100 0,67
9 API 20.500 22.500 18.500 21.000 20.700 21.000 20.200 200 0,98
10 APP 9.000 9.900 8.100 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0
  Tổng số 381 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>