Dữ liệu thị trường
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 22.700 24.900 20.500 22.700 22.700 23.100 22.600 0 0
2 ACM 1.800 1.900 1.700 1.800 1.900 1.900 1.800 100 5,56
3 ADC 17.000 18.700 15.300 18.000 15.500 18.200 15.500 -1.500 -8,82
4 ALT 12.600 13.800 11.400 - 12.600 - - 0 0
5 ALV 3.100 3.400 2.800 3.200 3.300 3.300 3.200 200 6,45
6 AMC 32.400 35.600 29.200 - 32.400 - - 0 0
7 AME 3.900 4.200 3.600 - 3.900 - - 0 0
8 AMV 8.500 9.300 7.700 9.000 9.000 9.000 9.000 500 5,88
9 API 14.300 15.700 12.900 14.300 13.700 15.000 13.700 -600 -4,2
10 APP 9.900 10.800 9.000 - 9.900 - - 0 0
  Tổng số 380 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>