Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 22.700 24.900 20.500 22.600 23.200 23.400 22.200 500 2,2
2 ACM 1.700 1.800 1.600 1.700 1.700 1.700 1.600 0 0
3 ADC 15.500 17.000 14.000 - 15.500 - - 0 0
4 ALT 15.100 16.600 13.600 - 15.100 - - 0 0
5 ALV 4.300 4.700 3.900 4.200 4.000 4.300 4.000 -300 -6,98
6 AMC 30.000 33.000 27.000 - 30.000 - - 0 0
7 AME 4.000 4.400 3.600 - 4.000 - - 0 0
8 AMV 17.900 19.600 16.200 17.800 17.500 17.800 17.000 -400 -2,23
9 API 24.300 26.700 21.900 25.000 25.500 25.500 22.600 1.200 4,94
10 APP 7.600 8.300 6.900 7.000 7.000 7.000 7.000 -600 -7,89
  Tổng số 382 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>