Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 VTJ CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba 26/04/2017 11.400.000 11.400.000
2 C69 CTCP Xây dựng 1369 21/04/2017 5.000.000 4.133.000
3 BAX CTCP Thống Nhất 24/03/2017 8.200.000 8.200.000
4 MSC CTCP Dịch vụ Phú Nhuận 08/02/2017 22.500.000 22.500.000
5 TMB CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin 16/01/2017 10.000.000 10.000.000
6 HKT CTCP Chè Hiệp Khánh 12/01/2017 5.577.300 5.577.300
7 PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 09/01/2017 29.146.707 29.146.707
8 MLS CTCP Chăn nuôi - Mitraco 28/12/2016 4.000.000 4.000.000
9 VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP 22/12/2016 65.014.738 307.000.000
10 CDN Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 30/11/2016 66.000.000 66.000.000
    Tổng số 14 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>