Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 MSC CTCP Dịch vụ Phú Nhuận 08/02/2017 22.500.000 22.500.000
2 TMB CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin 16/01/2017 10.000.000 10.000.000
3 HKT CTCP Chè Hiệp Khánh 12/01/2017 5.577.300 5.577.300
4 PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 09/01/2017 29.146.707 29.146.707
5 MLS CTCP Chăn nuôi - Mitraco 28/12/2016 4.000.000 4.000.000
6 VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP 22/12/2016 65.014.738 307.000.000
7 CDN Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 30/11/2016 66.000.000 66.000.000
8 TTH CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành 26/10/2016 12.999.998 12.999.998
9 CTP CTCP Thương Phú 28/07/2016 10.000.000 10.000.000
10 CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI 07/06/2016 10.000.000 10.000.000
    Tổng số 16 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>