Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 28/04/2017
Giá trị 166,80
Thay đổi (theo điểm) -0,34
% thay đổi -0,2
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 35.440.724.605,19
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 168,47 (Ngày 11/04/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 139 (Ngày 13/12/2016)