Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 27/03/2017
Giá trị 91,74
Thay đổi (theo điểm) 0,37
% thay đổi 0,4
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 81.845.178.374,06
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 91,37 (Ngày 24/03/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)