HNX30 167,92 1,36 0,81
HNX30TRI 205,03 1,66 0,81
Xây dựng 141,56 0,31 0,22
Tài chính 131,49 1,17 0,90
HNX Index 91,74 0,36 0,40
LARGE 133,53 0,63 0,48
Công nghiệp 202,73 0,54 0,27
MID/SMALL 153,98 0,29 0,19
UPCoM Index 57,46 -0,06 -0,10
HNXUPCoMPremium 105,29 0,04 0,04
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>