HNX30 166,80 -0,34 -0,20
HNX30TRI 203,79 -0,41 -0,20
Xây dựng 135,88 -0,32 -0,23
Tài chính 138,04 0,41 0,30
HNX Index 89,54 0,22 0,25
LARGE 129,77 0,45 0,35
Công nghiệp 195,63 0,44 0,22
MID/SMALL 152,02 -0,01 -0,01
UPCoM Index 57,62 0,00 0,01
UPCoM Premium 105,58 -0,22 -0,21
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>